ALGEMENE VOORWAARDEN

De reparatieprijzen zijn inkoop- en richtprijzen in Euro’s exclusief 21% btw en porto.

Wanneer bij uitvoeren van reparatie blijkt dat er meer aan de hand is, behoud ik mij het recht voor om zonder bericht 10% van de prijs af te wijken. Wordt de marge van 10% overschreden dan zal ik een nieuwe prijsopgave doen.

In verband met de prijsschommelingen van edelmetaal kan eveneens van de prijs worden afgeweken.

Ik lever uitsluitend onder de voorwaarden vastgesteld door de Vereniging van Goud- en Zilversmeden, vastgelegd bij de arrondissementsrechtbank te ’s Gravenhage. Een kopie wordt u op aanvraag toegezonden.

Voor nadere informatie kunt u contact met mij opnemen.